Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012

ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ


ΑΝ Ω Τ Α Τ Η   Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α   ΠΟ Λ Υ Τ Ε Κ Ν Ω Ν   ΕΛ Λ Α Δ Ο Σ
_________________________________________________________________________________

Διευθυντή Σύνταξης
Εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
Κύριε Παπαχελά.
Σχετικά με τον πίνακα οικογενειών που δεν επιβαρύνονται από την προτεινόμενη
επιδοματική και φορολογική πολιτική και τις θέσεις και απόψεις που ακολουθούν τον
πίνακα με τίτλο «Το νέο επίδομα τέκνων» του Χάρη Θεοχάρη που δημοσιεύσατε στο
φύλλο της 2/12, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα συμβάλλοντες σε έναν εποικοδομητικό
διάλογο.
1. Το πολυτεκνικό επίδομα δεν αποτελεί προνοιακό βοήθημα, ούτε κοινωνική
παροχή, αλλά κίνητρο και επιβράβευση της πολύτεκνης οικογένειας για τη συμβολή
της στην αντιμετώπιση του δυσεπίλυτου δημογραφικού προβλήματος της χώρας και
κακώς συνδέεται με το κόστος κοινωνικών παροχών. Αν δεν αντιληφθούν αυτοί που
με κάθε τρόπο έχουν την τύχη της χώρας στα χέρια τους ότι η επίλυση του

δημογραφικού αποτελεί μονόδρομο για την αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού και
ασφαλιστικού προβλήματος αλλά και για την ενίσχυση των κλάδων υγείας, τότε
ακολουθούν λάθος δρόμο με καταστροφικές συνέπειες για το μέλλον της χώρας. Με
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2060 οι έλληνες θα αποτελούν μειοψηφία στην ίδια τους
την πατρίδα. Για το λόγο αυτό το ισχύον Σύνταγμα ρητά επιτάσσει ειδική φροντίδα
για τους πολύτεκνους. Με βάση το Σύνταγμα οι αποφάσεις όλων των δικαστηρίων
της χώρας, αλλά και η επιστημονική επιτροπή της ελληνικής Βουλής κρίνουν
αντισυνταγματική την καθιέρωση εισοδηματικών κριτηρίων. Τις επιπτώσεις της
υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει καμιά άλλη
ευρωπαϊκή χώρα, ώστε να μας επιβάλλουν την ουσιαστική κατάργηση των
πολυτεκνικών επιδομάτων.
2. Το επιχείρημα ότι το πολυτεκνικό επίδομα το παίρνουν ομάδες πληθυσμού
που δεν το έχουν ανάγκη δεν ευσταθεί. Καταλάβετε ότι δεν αποτελούν ομάδα η
παρουσιάστρια(της  tv - που δεν είναι και πολύτεκνη) και οι ελάχιστοι υψηλού
εισοδήματος πολύτεκνοι. Σε κάθε περίπτωση αυτοί τυγχάνουν επαίνου και όχι
μομφής, Για τον απλούστατο λόγο ότι ελάχιστοι από τους έχοντες αποφασίζουν να
δεσμευθούν με παιδιά.
3. Το νέο επίδομα δεν στοχεύει στις εισοδηματικά χαμηλές οικογένειες, αλλά σε
όσες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, αφού μόνο αυτές το λαμβάνουν ολόκληρο.
Και βέβαια δε σβήνει σταδιακά, αλλά χάνεται ακόμα και για μισό ευρώ όταν
υπερβαίνει κάποιος τα ισοδύναμα όρια των 6, 12 και 18 χιλ. ευρώ.
4. Από τον πίνακα φορολόγησης που δημοσιεύετε προκύπτει ότι το 1/3 περίπου
των οικογενειών με 1 ή 2 προστατευόμενα τέκνα δεν επιβαρύνεται φορολογικά
εφόσον το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 36 ή 30 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Και
μόλις το 1/30 των οικογενειών με 3 τέκνα, το 1/100 με 4 τέκνα, το 1/1000  με 5
τέκνα, και  το 1/2000 με 6 τέκνα δεν επιβαρύνονται φορολογικά εφόσον το εισόδημά
τους δεν ξεπερνά τις 11 έως 14 χιλ. ευρώ.  Συμπέρασμα: Όλοι οι πολύτεκνοι με
περισσότερα από 2 προστατευόμενα τέκνα και εισόδημα πάνω από 12 χιλ. ευρώ
επιβαρύνονται κανονικότατα.  Συγκεκριμένα: οικογένειες μισθωτών με 4 παιδιά
και εισόδημα  μόλις 15 χιλ ευρώ θα έχουν απώλειες 32 ευρώ και  με 25 χιλ ευρώ
απώλειες 692 Ευρώ. Ενώ οικογένεια μισθωτού με 10 παιδιά και  με 29 χιλιάδες
ευρώ ετήσιο εισόδημα (για να θρέψει 12 στόματα) θα έχει απώλεια 2.754 ευρώ το
χρόνο!!!
5. Το Σύνταγμα, αλλά και η κοινή λογική λένε ότι επιβάλλεται φόρος
ανάλογα με τη φοροδοτική δυνατότητα εκάστου. Εξάλλου το καθαρό
φορολογητέο ποσό εισοδήματος είναι αυτό που απομένει προς φορολόγηση μετά
την αφαίρεση των πραγματικών δαπανών διαβίωσης των προστατευομένων
τέκνων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να υπολογίσει (όπως
υπολογίζει το τεκμαρτό εισόδημα διαβίωσης) τη δαπάνη διαβίωσης και τις
λοιπές δαπάνες που επιβαρύνουν την οικογένεια για την ανατροφή των τέκνων,
να τις αφαιρέσει από το οικογενειακό εισόδημα και το εναπομένον εισόδημα να
φορολογηθεί. Όλα τα άλλα για λάθος μεθοδολογία στήριξης, για
μεταχρονολογημένο υπολογισμό και όφελος μεσαίων και μεγάλων εισοδημάτων
δεν φαίνεται να ευσταθούν και να συμβάλλουν σε ορθή, αντικειμενική,
αναλογική και δίκαιη φορολόγηση. Δεν γίνεται λόγος για εξεύρεση του ικανού
αριθμού φοροφυγάδων που θα ωφεληθούν σε βάρος των συνεπών
φορολογουμένων. Διότι σε αυτούς που δηλώνουν εισοδήματα μικρότερα των 20
χιλ. ευρώ βρίσκονται οι φοροφυγάδες.
6. Είναι σωστό να τύχουν της συνδρομής της πολιτείας και οι οικογένειες με 1 ή
2 τέκνα. Είναι όμως ευθύνη της πολιτείας να βρει τους αναγκαίους πόρους, κυρίως
από περιστολή δαπανών και σύλληψη της φορολογητέας ύλης, σε καμιά όμως
περίπτωση από μείωση του εισοδήματος των λοιπών οικογενειών, ειδικά σήμερα που
κανείς νέος δεν μπορεί να απασχοληθεί σε κάποια εργασία και παραμένει άνεργος και
συντηρείται από την πατρική του οικογένεια, ούτε βέβαια επιβαρύνοντας άλλες
κατηγορίες.
7. Συμφωνούμε ότι οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται μετά  λόγου
γνώσεως και να μη στηρίζονται πάνω σε σαθρά θεμέλια. Για ένα δίκαιο φορολογικό
σύστημα πρέπει να ληφθεί η πραγματική φοροδοτική ικανότητα εκάστου
φορολογουμένου με μικρές διαφορές από κλιμάκιο σε κλιμάκιο,  αλλά και η
δημογραφική πολιτική της χώρας. Δεν είμαστε στη θέση της Κίνας και οι
αποφάσεις οφείλουν να προσβλέπουν στον μέλλον και όχι μόνο στο σήμερα.
8. Τέλος, προς τη σωστή κατεύθυνση υλοποίησης ενός δίκαιου φορολογικού
συστήματος θα ήταν να πρότεινε κάποιος από τους αρμόδιους θεωρητικούς  π.χ. τη
βουλευτική και τις λοιπές αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους βουλευτές  και
λοιπούς αιρετούς άρχοντες, να δίνονταν ολόκληρο το ποσό σε όσους έχουν
ισοδύναμο εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, τα 2/3 σε όσους έχουν εισόδημα από 6.001
μέχρι 12.000 ευρώ και το 1/3 σε όσους έχουν εισόδημα από 12.001 μέχρι 18.000
ευρώ, όρια που τέθηκαν για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, αλλά και να
καταργούνταν τα προκλητικά αφορολόγητα ποσά των πολιτικών μας και να μη
διαβάζουμε στις δηλώσεις του πόθεν έσχες αυτών ότι π.χ. δηλώνουν φορολογητέα
εισοδήματα  26.156,50 ευρώ και αφορολόγητα εισοδήματα: 75.747,30 ευρώ!!!
Δηλαδή τα ¾ του ποσού της αποζημίωσης δεν φορολογούνται, τη στιγμή μάλιστα
που καταργήθηκε το αφορολόγητο όριο για όλους τους άλλους φορολογούμενους.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Μανώλης Χρυσόγελος
Γεν. Γραμματέας ΑΣΠΕ
Τι είχε γράψει ο κ. Χ. Θεοχάρης κάντε κλικ:
http://www.aspe.gr/images/stories/efimerides/58883.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: