Σάββατο 23 Απριλίου 2022

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου...

 

 

«Πάσα η κτίσις, ηλλοιούτο φόβω, θεωρούσά σε, εν σταυρώ κρεμάμενον Χριστέ, ο ήλιος εσκοτίζετο, καί γής τά θεμέλια συνεταράττετο, τά πάντα συνέπασχον, τώ τά πάντα κτίσαντι, ο εκουσίως δι' ημάς υπομείνας, Κύριε δόξα σοι».

 

 

 

 

 Περιμένοντας και την ανάσταση της πατρίδας μας...


 


Δεν υπάρχουν σχόλια: