Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

ΤΟ ΔΙΑΤΑΞΙΚΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ

Τώρα μέσα στίς οικίες τών εγκλείστων ανθρώπων γίνεται η επώαση πρωτόφαντου καί στήν δυναμική του άγριου ενστίκτου, πού θά  διαπερνά τίς κοινωνικές τάξεις καί προόρισται νά παραμερίσει τίς διάφορες περί τής ζωής θεωρήσεις.
Κωνσταντίνος Αντωνάκης | 30/03/20Ο Dr Κωνσταντίνος Αντωνάκης αναλύει | ΤΟ ΔΙΑΤΑΞΙΚΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ
Η ζωή είναι μία καί θέλει νά επιβεβαιώνεται καθημερινά μέ τήν κίνηση, τήν επαφή, τήν επικοινωνία τήν αμεσότητα, τήν συνάφεια.
Ολα αυτά τώρα δέν γίνονται γιά νά περιοριστεί η μόλυνση.
Κάθε έξοδος πρέπει νά είναι απολύτως αιτιολογημένη καί χρονικά υπολογισμένη.
Τά δρομολόγια λιγοστά καί άκρως περιορισμένα.
Οι ειδήσεις ελέγχονται.
Κυρίαρχη ιδεολογία είναι αυτή πού πλήρως καί ανεπιφυλάκτως διακηρύττει τόν περιορισμό τών ελευθεριών χάρη τής ζωής.
Μόνον πού η ζωή ως διαρκής ιδιότητα, είναι ασύμβατη μέ τούς περιορισμούς πού επιβάλλονται επί τής ελευθερίας.
Η διαταξική συνάντηση είναι στό νοητό επίπεδο καί γενά, πιστεύω, όμοιες σκέψεις καί βουλήσεις σέ στάδιο χρόνου από τό οποίο δέν είμαστε μακριά.
Διαταξική διάθεση γιά ξέσπασμα. ο χώρος επωάσεως τού αυριανού ενιαίου ενστίκτου...
Στά μπαλκόνια, γραφικότητες ερασιτεχνών, είναι ο ''πανηγυρίζων μικροαστισμός''...
Οι απόκληροι στερημένοι επαρκών σισιτίων...
Επιχειρηματίες υπό αδράνεια καί μέ βάθος άγνοιας τού μέλλοντος...
Ο κόσμος τής εργασίας σέ ποικίλες αναστολές παραγωγής έργου...
Τό διαταξικό ένστικτο ενώνει όλες αυτές τίς τάσεις στήν βάση τής ακυρώσεως τής κοινωνικότητος.
Η λογική όμως απέχει τού ενστίκτου.
Σέ τελική ανάλυση η ζωή από ευγενής αξία μετατρέπεται στίς συνθήκες εγκλεισμού, σέ ζωώδη απαίτηση, η οποία είναι ένστικτό ίδιο σέ όλους...
Ενστκτο σημαίνει επιβίωση.
Οταν η επιβίωση ικανοποιείται μέ τήν δυνατότητα προσαρμογής στίς περιστάσεις τότε η βία ως προοπτική αποτρέπεται ή αναστέλλεται...
Η προσαρμογή τών ανθρώπων στήν οριζόμενη από τήν παράθεση τών επί μέρους κελιών κατάσταση, θά φανεί στήν πράξη αδύνατη...
Αυτό πού τώρα κατασκευάζεται στούς ''δοκιμαστικούς σωλήνες'' τών οικιών είναι η οριζόντια νοητή συνένωση τών εγκλείστων...
Η υλική υπόσταση τού διαταξικού ενστίκτου υπάρχει ως δυνατότητα καί θά γίνει ορατή μόνο μετά από κάποια τραγική υστέρηση πού θά απαγορεύσει σέ κάποιους τήν πρόσβαση στά υλικά στοιχεία τής ζωής.
Η αναζήτηση τής Ελευθερίας θά συνδυαστεί μέ τήν ανάγκη εξευρέσεως Τροφής...
Ελευθερία καί Τροφη,, οι δύο ανάγκες οι οποίες μαζί μέ τήν Γενετήσια τάση κάνουν στό πεδίο τής στερήσεως τής Ελευθερίας τήν Κοινωνία, από καθετα ιεραρχημένη νά  λαμβάνει τήν μορφή οριζόντιας παραθέσεως κελιών τεραστίας Φυλακής.
Η Ταξική πυραμιδική κοινωνικότητα θά υποχωρήσει υπέρ τής οριζόντιας παραθέσεως τών κυριαρχουμένων από τήν διαταξική ενστικτώδη φύση, υποκειμένων...
Οταν τά κελιά, μέ τόν έναν ή τόν άλλον τρόπο ανοίξουν, τότε ο πληθυσμός θά φερθεί διαταξικά, άσχετα δηλαδή μέ τήν θέση καθενός στήν παραγωγική διαδικασία καί τήν κοινωνική του θέση...
Τό διαταξικό Ενστικτο ενεργοποιούμενο θά γίνει η κινητήριος ουσία τής Ιστορίας.
Θά είναι η πιό περίεργη εξέγερση πού έγινε ποτέ...
Αρκεί αυτό πού τώρα επωάζεται, τό διαταξικό Ενστικτο, νά εκδηλωθεί...
Θά είναι πρωτότυπο!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: