Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Ἡ οὐδετερότης τῶν ἁρμῶν


Αποτέλεσμα εικόνας για ουδετερος
ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ μέ τήν διατύπωση ἑνός ἐρωτήματος τό ὁποῖο εἶμαι βέβαιος ὅτι…
… δέν περνᾶ κἄν ἀπό τό μυαλό τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ ὁποῖος κάνει τήν συνήθη ἀριστερή ἀνάλυση γιά τήν κατάσταση τῶν θεσμῶν στήν χώρα:
– Ἀμφισβητήσατε στήν πρώτη σας φάση τουλάχιστον τόν εὐρωπαϊκό προσανατολισμό τῆς χώρας, τό νόμισμα, τό κράτος δικαίου, τήν παράδοση, τήν θρησκεία, τήν οἰκογένεια, τήν ἐθνική ὁμοιογένεια –ὅλα ὅσα κεκτημένα μᾶς ἔφεραν μέχρι ἐδῶ– καί περιμένατε νά μήν ἀντιδράσουν οἱ «ἁρμοί», ἀγαπητέ Ἀλέξη;;
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι φοβίσατε. Καί αὐτό εἶχε ὡς συνέπεια νά λειτουργήσει στήν πράξη κάτι πού δέν ὑπῆρξε ποτέ πρίν ἀπό τήν ἀριστερή διακυβέρνηση: τό balance! Ὅταν στήν κρίσιμη στιγμή τοῦ δημοψηφίσματος καταφέρατε νά συνασπίσετε δύο διαφορετικές σχολές γιά νά σᾶς φράξουν τόν δρόμο, τήν κοινωνική σχολή τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου καί τήν ἀντιλαϊκή τοῦ νεοφιλελεύθερου Γιάννη Στουρνάρα πρός προστασία τοῦ νομίσματος, τί ἄραγε περιμένατε; Ἄνθη; Διαλύσατε τήν ἐμπιστοσύνη καί ἐγείρατε μείζονα ἐπιφύλαξη γιά τίς προθέσεις σας. Δηλητηριάσατε τήν ἀτμόσφαιρα μόνοι σας. Τά λοιπά εἶναι γνωστά: Γιά τό ὑπόλοιπο τῆς τετραετίας ἤσασταν ὅμηροι τῆς ἐπιφύλαξης πού δημιουργήσατε γιά τόν ἑαυτό σας! Καί νά ἤθελε κάποιος νά σᾶς ἐμπιστευτεῖ, δέ μποροῦσε. Ἀκόμη καί σωστές ἀποφάσεις ὅπως ἡ ἀδειοδότηση τῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν τίς ὑπονομεύσατε μόνοι σας, γιατί θέλατε νά ἐπιβάλλετε στούς ἀνωτάτους δικαστές λύσεις πού μποροῦσαν νά ἐπιβληθοῦν καί ἀλλιῶς. Σέ πρώτη ἀνάγνωση, λοιπόν, τό πρόβλημα στήν διακυβέρνηση, κ. Τσίπρα, δέν εἶναι οἱ ἁρμοί ἀλλά πῶς συμπεριφέρεσαι στούς ἁρμούς. Ἀκόμη καί ἄν αὐτοί σέ ἐχθρεύονται! Καί αὐτοί δεσμεύονται ἀπό τό Σύνταγμα, τούς νόμους καί τά διατάγματα. Δέν κάνουν τοῦ κεφαλιοῦ τους! Ὁ εὔκολος δρόμος, λοιπόν, εἶναι νά ζητᾶς νά ἐκδώσει τό ΣτΕ τίς ἀποφάσεις πού θές ἤ νά ἀπαιτεῖς ἀπό τούς εἰσαγγελεῖς νά βάλουν φυλακή ὅσους ξέρεις ὅτι εἶναι πράγματι διεφθαρμένοι. Ὁ δύσκολος δρόμος εἶναι νά βάζεις τόν νόμο καί τό Σύνταγμα νά λειτουργήσουν γιά λογαριασμό σου καί γιά λογαριασμό τοῦ δημοσίου συμφέροντος. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ δυστυχῶς δέν εἶχε ὑπομονή νά τό κάνει. Ὁ δρόμος αὐτός, βλέπετε, ἀπαιτεῖ μεθοδικότητα, ὑπομονή καί χρόνο. Ἀρετές, εἰδικῶς ἡ πρώτη, ἄγνωστες στήν Ἀριστερά!
Ἐπιπροσθέτως κατηγορῶ τόν ΣΥΡΙΖΑ καί τόν κ. Τσίπρα ὅτι ἀκόμη καί ὅταν ἔχουν δίκιο προσεγγίζουν τά πράγματα λάθος. Ποιοί εἶναι οἱ ἁρμοί σήμερα; Εἶναι ἡ Δικαιοσύνη, οἱ Τράπεζες, οἱ ἀνεξάρτητες ἀρχές, τό κράτος, τά πανεπιστήμια, τά κανάλια, ἡ ἀγορά, ἡ Ἐκκλησία. Ὁ Τσίπρας πιστεύει ὅτι ἡ λύση εἶναι ὁ ἔλεγχος. Ὁ ἔλεγχος τῶν ἁρμῶν ἀπό τήν ἐκτελεστική ἐξουσία. Λογικό νά τό πιστεύει, γιατί αὐτή εἶναι ἡ μέθοδος τῆς Ἀριστερᾶς. Ἡ σταλινική. Ἔτσι ἤλεγξε τά πανεπιστήμια μέ τό μοντέλο τῆς μετριοκρατίας καί τῆς σκληρῆς ἐπετηρίδας, ἔτσι ἤλεγξε τήν ἐκπαίδευση στά σχολεῖα, ἔτσι καί τίς διευθύνσεις τῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν τήν δεκαετία τοῦ ’90. Μέ τόν ἔλεγχο. Ἀλλά ὅταν μιλᾶμε γιά τούς ἁρμούς ἄλλη πρέπει νά εἶναι ἡ ἀπαίτηση. Ἡ ἀπαίτηση ἀπό τούς ἁρμούς εἶναι νά μήν παραδίδονται στήν ἐξουσία αὐτοβούλως! Νά μήν ὑπάρχει δικαστής πού ἐπιτρέπει σέ πολιτικό νά τόν νουθετεῖ. Δικαστής τοῦ ὁποίου τά παιδιά ἤ ὁ σύζυγος ἐργάζονται σέ ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις πού δέν θά ἔπρεπε. Νά μήν ὑπάρχει μητροπολίτης πού νά κλείνει πονηρά τό μάτι στούς πιστούς ὅταν ὀλιγάρχης τοῦ τό ζητεῖ. Νά μήν ὑπάρχει τραπεζίτης πού κάνει τά στραβά μάτια σέ «κόκκινα» δάνεια ἰσχυρῶν. Καί πάει λέγοντας.
Τό ζητούμενο, λοιπόν, δέν εἶναι ὁ ἔλεγχος τῶν θεσμῶν ἀλλά ἡ οὐδετερότης τῶν θεσμῶν. Τό μέγα ζήτημα ἐπίσης δέν εἶναι ὁ ἔλεγχος τῆς πολιτικῆς στούς θεσμούς, καθώς συνήθως ἡ πολιτική εἶναι ἡ τελευταία τρῦπα τοῦ ζουρνᾶ. Τό μέγα θέμα εἶναι ἡ διάλυση τῆς διασύνδεσης θεσμῶν – οἰκονομικῆς ἐξουσίας πού παρακάμπτει ἐντελῶς τήν πολιτική. Πού τήν θεωρεῖ παραμάγαζο. Πού τήν περιθωριοποιεῖ. Πού τήν ἀξιοποιεῖ στόν ρόλο τοῦ ἀπολογούμενου μόλις στραβώσουν τά πράγματα. Εἶναι κοινό μυστικό: Πάνω ἀπό τίς ὅποιες χαλαρές ἐπιρροές ἀσκοῦν κυβερνήσεις σέ δικαστές, τραπεζῖτες, ἱεράρχες, ὑπάρχουν ἄλλες ὑπέρτερες: ἐξωτερικές καί ἐπιχειρηματικές. Ἡ ἐξουσία μιᾶς κυβέρνησης, λοιπόν, δέν ἰσχυροποιεῖται μέ τόν ἔλεγχο καί τήν ἅλωση τῶν ἁρμῶν· λάθος ἀντίληψη, κ. Τσίπρα. Ἡ ἐξουσία μιᾶς δημοκρατικά ἐκλεγμένης κυβέρνησης εἶναι ἐγγυημένη μόνον ἄν οἱ θεσμοί εἶναι οὐδέτεροι καί ἀμερόληπτοι. Αὐτό ἀρκεῖ. Ἀπαιτεῖται λοιπόν πίεση γιά αὐτορρύθμιση πρός τούς θεσμούς! Ὄχι ἀγώνας γιά καπέλλωμα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: